Sånger i tiden - Mikael Wiehe '71-'01  
  
EMI7234
5 36360 2 9
2001
 
Beställ skiva

Bilder

 
 
Nu kan jag gå ut och möta världen
Jag har vänner
  (Från singeln Jag har vänner EMI
  7243 8796372 6 2001)
Keops Pyramid
Victor Jara (Från Fri Information
  MNW 55P 1975)  Lyssna!
Jakten på Dalai lama
  (Från På väg MNW 40P 1973)
Titanic (Andraklasspassagerarens
  sista sång)
Flickan och kråkan Lyssna!
(Från Kråksånger AM20 1981
  Ommixad av Curt Åke Stefan 2001)
Lindansaren
Mitt hjärtas fågel
 
 
Som en duva
  (Från Björn Afzelius och Mikael Wiehe
  TRAM 70 1986)
Valet  (Text & musik: P. Seeger
  Song of Choice. Sv. text: M. Wiehe)
Nadja
  (Från Trollkarlen CDAM 130 1994)
...ska nya röster sjunga
Den jag kunde va (Till Björn Afzelius)
En sång till modet (Från En sång till
  modet  EMI 7243 5259082 2000)
Det här är ditt land (Text & musik:
  W. Guthrie, This Land Is Your Land.
  Sv. text: M. Wiehe)(Från En sång till
  modet  EMI 7243 5259082 2000)
Vem kan man lita på?

 

Kommentarer, text, sättningar Bilder