tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
| | | | | |  
 
     
       


Om USA & tortyren:
 

       
 
 
 
Tortyrutredare: Jag blir alltmer ursinnig    Sanna Torén Björling, Dagens Nyheter, 10 maj 2012

Amerikanen Siems är journalist och författare, aktiv i amerikanska Pen och i människorättsorganisationen ACLU. För den började han år 2009 sammanställa de 140 000 dokument från främst CIA och de amerikanska försvars- och justitiedepartementen som offentliggjorts i de rättsprocesser som ACLU driver. Mycket är sekretessbelagt, inklusive den promemoria där dåvarande president Bush gav CIA tillåtelse att öppna och driva hemliga fängelser.
Larry Siems talar länge om följderna av USA:s ”förbättrade förhörstekniker”.
– Tortyr handlar om avhumanisering. Bara då blir den möjlig. Den mörka sidan av allt detta är hur systematisk och omfattande den var, och alla de fruktansvärda, personliga historier som finns där. Hur man satte sig över lagen och medvetet gjorde den luddig.

läs mer...
 
 
 
USA organiserade terrorn i Irak    Ulf Bjerén, IrakSolidaritet nr 5, november 2010

Wikileaks publicering av 400 000 hemliga militära rapporter från kriget i Irak väckte berättigat uppseende. Ändå avslöjar dessa dokument endast en begränsad del av ockupanternas krigsförbrytelser, konstaterade Dirk Adriaensens, BRussells Tribunal, på IrakSolidaritets seminarium på ABF-huset i Stockholm 23 oktober 2010.

En sak som särskilt upprörde i Wikileaks dokumentation var ordern till USA:s soldater att inte utreda övergrepp i form av tortyr och mord begångna av irakisk polis. Och det är förvisso riktigt att USA som ockupationsmakt enligt folkrätten har ett ansvar att skydda befolkningen.

Men verkligheten är än värre: Pentagon är inte bara passiv åskådare utan i själva verket organisatör bakom den omfattande terrorn.

läs mer...
 
 
 
Rumsfeld utpekad för fångövergrepp     Erik Ohlsson, Dagens Nyheter, den 13 december 2008


Den dåvarande försvarsministern Donald Rumsfeld bär ansvaret för de brutala förhörsmetoder som använts på fånglägret i Guantánamo och som senare kom att leda till än värre övergrepp i Abu Ghraig-fängelset i Irak.
Det hävdar den amerikanska senatens försvarsutskott i en nyutkommen rapport.


Rumsfeld, som var försvarsminister i president George W Bushs administration mellan 2001 och 2006, har länge anklagats av människorättsorganisationer för att ligga bakom de ifrågasatta förhörsmetoder som bland andra Guantanamofångar utsatts för.
Det handlar till exempel om att beröva intagna mat och sömn, om sexuell förnedring och om att hetsa hundar mot fångar som ska förhöras. Såväl före detta fångar som människorättorganisationer har försökt stämma Rumsfeld för krigsbrott och delaktighet i tortyr; hittills utan att lyckas.

Amerikanska politiker och höga militärer har hela tiden hävdat att de inte känt till de fall av övergrepp som ägt rum. Men ett enigt försvarsutskott, där bland andra republikanernas presidentkandidat John McCain är medlem, fastslår i rapporten att övergreppen var förankrade på högsta nivå.
"Övergreppen mot fångar i amerikanskt förvar kan inte tillskrivas några få ’rötägg’ som handlat på eget bevåg", heter det i rapporten, som är hemligstämplad i sin helhet. Ett utdrag ur sammanfattningen publicerades dock i amerikanska medier på fredagen.
Dokumentet visar att Rumsfeld i december 2002 gav order om att de hårda förhörsmetoderna skulle användas i Guantánamofängelset. Senare drog han tillbaka ordern men då var hållningen redan etablerad, vilket ledde till tortyr av amerikanska krigsfångar i både Irak och Afghanistan.
- Denna hållning var felaktigt och bör aldrig upprepas, säger John McCain till Washington Post.
Donald Rumsfeld säger via sin talesman Keith Urbhan att uppgifterna i rapporten är "ogrundade" och "politiskt motiverade".

 
 
 
Advokater för tortyr     Mattias Gardell, Arena nr 4, 2008.


I mars 2008 lade George W Bush in sitt veto mot en ny lag som skulle tvingat Förenta staterna att följa det internationella tortyrförbudet. "Vi behöver vara försäkrade om att vår underrättelse-personal har de verktyg de behöver för att stoppa terroristerna", förklarade Bush. Handlingen belyser den centrala roll tortyr kommit att få i Bushadministrationens globala krig mot terror. Tortyr auktoriserades genom Bushs exekutiva order, sanktionerades av regimens juridiska expertis, beordrades av det nationella säkerhetsrådet, reglerades i myndighetsdokument och verkställdes på orter i Förenta staternas globala fängelsearkipelag, varav Guantánamo är den mest kända.

läs mer...
 
 
 
Delaktighet i tortyr     Peder Carlquist, Dagens Nyheter 12 april 2008.


Första gången läkaren Steven Miles såg tortyrbilderna från Abu Ghraib dök frågan upp: Var fanns läkarna? I sin bok "Oath Betrayed" svarar han med en allvarlig anklagelseakt mot amerikanska militär läkare och regeringen Bush.

- Alla amerikanska militärläkare får med sig ett kort med ett sammandrag av Genèvekonventionerna om behandling av krigsfångar. De svär en ed att alltid skydda och värna alla dem de har ansvar för. Var fanns läkarna när fångarna i Abu Ghraib torterades? frågar sig Steven Miles.

Tillsammans med en amerikansk människorättsorganisation begärde han ut tiotusentals sidor dokument, och i materialet fick han frågan besvarad. Läkare och övrig sjukvårdspersonal fanns där, inte bara i Abu Ghraib, utan en rad andra fängelser och läger runt om i Irak, i Bagrambasen och läger och arrestlokaler i Afghanistan, i Guantánamo. De bevittnade tortyr utan att ingripa, eller rent av deltog i den, gav de som torterade råd för att undvika att offren avled (inte alltid framgångsrikt), vidarebefordrade uppgifter om fångars psykiska och fysiska svagheter.

läs mer...
 
 
 
CIA:s förstörda tortyrband utreds       Lennart Pehrson, SDS 9 dec 2007

De utraderade videoband som innehållit brutala förhör av misstänkta terrorister växer till en praktfull politisk skandal i USA som kan dra ner underrättelsetjänsten CIA i en djup kris. Justitiedepartementet har inlett en utredning.

NEW YORK. Dick Durbin, demokraternas andreman i senaten, gick snabbt till USA:s justitieminister Michael Mukasey med kravet att klarlägga om CIA begått brottsliga handlingar genom att förstöra dokument som behövs i en rättslig process. Durbins kollega Edward Kennedy drar paralleller till Watergateskandalen då utraderade bandinspelningar bidrog till president Richard Nixons fall.

Dagens bandhärva kan framförallt underminera förtroendet för CIA som redan misstros efter anklagelser om grova och möjligen medvetna felbedömningar inför invasionen av Irak. Men även president George W Bush kan dras med, särskilt om det blir en ny debatt om huruvida USA använt tortyr mot misstänkta terrorister. Bush säger att han inte har något minne av att någon sagt något om videobanden. Men enligt olika medieuppgifter var hans tidigare förtrogne rättslige rådgivare Harriet Miers informerad innan banden förstördes.

De upprörda reaktionerna tyder på att tortyrfrågan kan bli en del av nästa års valkampanj. Flera demokratiska presidentkandidater har redan tidigare valt att betona att tortyr kommer att vara uteslutet under deras ledarskap. President Bush har i och för sig sagt att "USA inte ägnar sig åt tortyr". Men han har undvikit att svara på var gränsen går mellan hårdföra förhör och tortyr och han reste invändningar när kongressen förra året antog ett tortyrförbud.

De CIA-band som raderats visade uppenbarligen brutala förhör som utfördes 2002 – året efter 11 septemberattacken – av två misstänkta terrorister, Abu Zubaydah och Abd Rahim Nashiri. Banden förstördes i november 2005.

Beslutet togs sannolikt för att skydda CIA och dess agenter från rättsliga åtgärder. Vid tidpunkten pågick en hård politisk debatt om tortyr och USA:s högsta domstol tog upp frågan vilket 2006 ledde till ett beslut om att medlemmar i terrornätverket al-Qaida skyddas av Genèvekonventionens förbud mot tortyr av krigsfångar.


 
 
 
Israel torterar fångar    Arbetaren nr 19, maj 2007. utrikes@arbetaren.se


Sedan 1999 är tortyr förbjudet i israeliska fängelser. Men enligt en färsk rapport från de israeliska människorättsorganisationerna B’Tselem och Centret för individens rättigheter är förbudet blott en papperstiger. Rapporten, som baseras på vittnesmål från 73 palestinska fångar som satt fängslade mellan juli 2005 och januari 2006, visar att den israeliska säkerhetstjänsten Shin Bet regelmässigt utsatt fångarna för såväl fysisk som psykisk tortyr, skriver The Independent. En av de intervjuade, en 29-årig man, berättar hur han brukade förhöras i vad fångarna kallade "bananposititionen". Den innebar att han lades med ryggen mot en bänk varpå händer och fötter hakades fast i varandra med hand- och fotfängsel under bänken. – Sättet kroppen sträcktes ut på var olidligt. Sedan lyfte förhörsledarna upp bänken och släppte den rakt ner. Jag förlorade medvetandet, berättar han. Israels justititeministern hävdar att förhörsmetoderna håller sig inom lagens råmärken.

 
 
 
 
CIA-utskottet kritiserar Sverige    Kristofer Vedin, Flamman nr 4 den 25 januari, 2007


EU-parlamentets tillfälliga CIA-utskott (TDIP) riktade i måndags hård kritik mot Sverige i sitt första beslut kring Europaparlamentets utredning och ståndpunkt om CIA:s användning av europeiska länder för hemliga transporter och illegal internering av fångar. Utskottet slår fast att Sveriges agerande i samband med bortförandet av de två egyptiska medborgarna Ahmed Agiza och Mohammed Alzery, från Bromma flygplats i Stockholm i december 2001, både strider mot svensk lag och mot FN-konventionen mot tortyr.

läs mer...

 
 
 
George Bush erkänner att CIA har hemliga fängelser där man utsätter fångar för "brutala förhör".
 
September 2006
 
 
 
 
Jordanien nav i fängelsesystem   Lisa Berthelson, ETC, 11 augusti 2006


En rapport från Amnesty visar hur den jordanska säkerhetstjänsten i samarbete med USA torterar fram erkännanden ur personer som gripits av politiska eller säkerhetsrelaterade skäl.   - Jordanien verkar vara det centrala navet i ett globalt system av hemliga fångcenter som sköts av USA i samarbete med utländska underrättelsetjänster, säger Malcolm Smart, som är chef för Amnesty Mellanöstern och Nordafrikaprogrammet, till Amnesty Press och media.

läs mer...

 
 
 
Regeringen bör ha känt till CIA-flyg.    Olle Lönnaeus, Sydsvenska Dagbladet den 24 januari 2006

Det finns starka bevis för att den amerikanska underrättelsetjänsten CIA haft ett hemligt transportnät för fångar i Europa -- och lagt ut tortyrliknande förhör på entreprenad.
Mycket tyder på att europeiska regeringar känt till verksamheten.
Det konstaterar Europarådet i en rapport.

läs mer...
 
 
 
Fångar förhörs på hemliga anstalter.    Sydsvenska Dagbladet den 4 augusti 2005

USA:s system av spökfängelser har upprättats som ett led i "kriget mot terrorismen". Eftersom de är hemliga är uppgifterna om dem ytterst knapphändiga. Den mest långtgående kartläggningen hittills gjordes för drygt ett år sedan av den New York-baserade människorättsorganisationen Human Rights First (HRF).
HRF listar 24 fånganläggningar, varav en del kända som Guantánamo på Kuba, Bagram i Afghanistan och Abu Ghurayb i Irak.
Hälften är topphemliga, och av dessa ska sju finnas i Afghanistan, två i Pakistan, en på den brittiska ön Diego Garcia i Indiska oceanen, en i Jordanien samt två mobila ombord på stridsfartygen USS Bataan och USS Peleliu.
Amnesty International har publicerat uppgifter om ytterligare anläggningar i Egypten och Thailand.
HRF skriver att eftersom USA vägrar kommentera ens om anläggningarna finns "har vi naturligtvis ingen information om hur många som hålls på sådana anläggningar, om deras familjer har varskotts, varför de hålls fångna, eller om ICRC (Internationella rödakorskommittén) har tillgång till dem".
 

"De bor i tropikerna. De får bra mat. De har allt som de över huvud taget skulle kunna önska sig."

USA:s vicepresident Dick Cheney om Guantánamofångarna i CNN i juni 2005
 
 
 
Fångar vittnar om tortyr i Guantánamo    TT-AFP, Washington, 9 februari 2005

Ett flertal kuwaitier som hålls fängslade på den amerikanska Guantánamobasen på Kuba torterades tills de gjorde falska medgivanden, uppgav en Washington advokat på måndagen.
Kuwaitierna säger att de blivit slagna med kedjor, utsatta för elektriska chocker och våldtagits av amerikanska soldater när de tillfångatogs i Afghanistan 2001.
- Guantánamo är en fläck på nationens heder, sade de elva kuwaitiernas juridiska ombud Thomas Wilmer.
Han besökte Guantánamo i mitten av januari. Han beskrev fångarnas villkor som sämre än förhållandena för fängslade seriemördare i USA.

 
 
 
Tortyr rutin i Iraks fängelser   (TT/Reuter) 25 januari 2005

Fångar i Irak utsätts rutinmässigt för tortyr, skriver den ledande USA-baserade människorättsgruppen Human Rights Watch i en färsk rapport med titeln "Det nya Irak? " Exemplen på misshandel är troligen alltför välbekanta för dem som for illa under Saddam Hussein.

läs mer...

 
 
 
USA-agenter anklagas för tortyr    Georg Cederskog, Dagens Nyheter 6 januari 2005


WASHINGTON. En australisk man misstänkt för al-Qaida-samröre hävdar att amerikanska agenter förde honom från Pakistan till Egypten för tortyr.

läs mer...

 
 
 
Tortyr – lika amerikanskt som äppelpaj    Mikael Wiehe, 24tretton nr 6, december 2004

1968 slog den grekisk-franske regissören Constantinos Costa-Gavras igenom internationellt med filmen "Z" som brännmärkte den USA-stödda grekiska militärjunta som då regerade i Athen.
1972 inställdes den planerade premiärvisningen av hans film "Undantagstillstånd" på det federalt finansierade John F. Kennedy Arts Center i Washington. Filmen handlar om en amerikansk ambassadtjänsteman, spelad av Yves Montand, som kidnappas av den uruguayanska gerillarörelsen Tupamaros. Gerillan försöker få tjänstemannen utväxlad mot tillfångatagna tupamarosmedlemmar men Uruguays regering, uppbackad av USA, vägrar och mannen avrättas.
Visningen stoppades därför att filmen hade verklighetsbakgrund. Tjänstemannen hette Dan Mitrione och var CIA-anställd tortyrexpert.

läs mer...

 
Hej Mikael:
Jag heter Gonzalo Hevia och har läst det som du har skrivit om Dan Mitrione och i detta har skrivit också lite om min pappa som är Manuel Hevia.
Det var rolig att hitta någom om min pappas liv på svenska.

Med vänlig hälsning Gonzalo Hevia
 
 
 
 
"Centralasiens Saddam" har USA:s stöd    Michael Winiarski. DN fredag 24 september 2004

Islam Karimov är lika hänsynslös som en gång Saddam Hussein – med en viktig skillnad: han är USA:s allierade.

läs mer...

 
 
 
Bush godkände övergrepp på fångar enligt ny bok

USA:s övergrepp på fångar var i full gång på Guantánamo-basen redan hösten 2002. Taktiken hade godkänts av president George W Bush och försvarsminister Donald Rumsfeld spred den till Abu Ghraib och resten av världen. Den har t.o.m. använts i Sverige – allt enligt journalisten Seymour Hershs nya bok.
President George W Bush undertecknade några månader efter 11-september 2001 ett topphemligt beslut om SAP, Special Access Programme, eller "program för särskild tillgång" – tillåtelse för amerikanska agenter att göra nästan vad som helst, i hela världen, i
terroristjaktens namn.
Beslutet innehöll bland annat formuleringen: "Jag beslutat att inga av Genève (konventionerna)s villkor gäller i vår konflikt med al-Qaida i Afghanistan och i resten av världen", skriver den grävande journalisten Hersh i sin nya bok Chain of Command, enligt utdrag i brittiska The Guardian på måndagen.
Den som sedan övervakade det i praktiken och låg bakom att brutala, förbjudna metoder började användas runtom i världen var förvarsminister Rumsfeld. Enligt Hersh, i USA legendarisk som avslöjare av Son My-massakrerna i Vietnam, lät Rumsfeld övergreppen utvecklas och förfinas i det då nyinrättade fånglägret på Guantánamo-basen på Kuba.
Hersh källor berättar också att det var i enlighet med SAP som amerikanska agenter deltog i hemforslingen av två egyptier från Sverige i slutet av 2001. Inom loppet av några timmar greps egyptierna av Säpo, avvisades av regeringen och sattes på ett USA-chartrat plan med destination Kairo - en operation som efteråt fått mycket kritik, särskilt som en av männen hävdade att han sedan torterades i egyptiskt häkte.

TT, London. DN. Tisdag 14 september 2004


 

   

 

Bör Bush bli omvald?

[…] Efter den 11 september 2001 kunde vi plötsligt bevittna att Amerika fått en president som kunde se det avgörande i ett socialt, politiskt och militärt kaos: att islamismens självmordsbombare hotar oss alla, att kampen mot terroristerna måste föras med styrka och beslutsamhet. En betydande politisk ledare trädde i ett kritiskt läge fram på världsscenen. […]

[…] Den amerikanske presidenten gav en öppning till politisk frihet för 50 miljoner muslimer, en insats som är unik i världshistorien. […]

[…] hade jag själv varit amerikansk medborgare skulle jag den 2 november ha lagt min röst för den nuvarande presidenten.

Per Ahlmark. DN. Tisdag 14 september 2004
 
 
 
"Rumsfeld är ansvarig"

Försvarsministerns misstag gjorde tortyrskandalen möjlig, hävdar ny rapport.


[…] En oberoende utredning som letts av James Schlesinger, tidigare försvarsminister under den republikanske presidenten Richard Nixon, har den här veckan avvisat föreställningar om att tortyrskandalen bara skulle vara ett verk av några USA-soldater i Irak.
Det är något som bl.a. president George W. Bush tidigare hävdat.
Enligt utredningen finns ett ansvar betydligt högre upp, ända uppe hos försvarsministern och hans närmaste civila och militära medarbetare.
Även om utredningen inte tycker att det finns anledning att kräva Rumsfelds avgång listar den ett antal misstag som begåtts. Rumsfeld och hans medarbetare sägs ha bidragit till ett klimat där övergrepp förekom eftersom det länge rådde förvirring om vilka förhörsmetoder som var tillåtna mot fångarna i Abu Ghraib-fängelset utanför Bagdad. […]

Lennart Pehrson. Dagens Nyheter den 26 augusti 2004
 
 
 
Arméläkare deltog i fångövergrepp

Amerikanska militärläkare i Irak samarbetade med förhörsledare om fångövergreppen i Abu Ghurayb-fängelset. Den anklagelsen framförs i en artikel i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet. Artikeln är skriven av Steven Miles, professor vid University of Minnesota. Han åberopar bevis för att en del läkare förfalskat dödsattester för att dölja dödsmisshandel och undanhållit bevis för misshandel.
"Vårdsystemet samarbetade genom att utforma och utföra förhör med psykiskt och fysiskt våld", skriver Miles.
En fånge som svimmade efter att ha blivit slagen väcktes upp av läkare så att övergreppen kunde fortsätta, hävdar han.
Hans studie bygger på vittnesmål inför den amerikanska kongressen, förhör med fångar och vakter, läkarjournaler och uppgifter från hjälporganisationer.
Det framgår att även om läkarna kände till användningen av tortyr och kränkande behandling, så rapporterade de inte övergreppen förrän en officiell utredning inleddes i januari i år.
Uppgifterna stämmer överens med en kommande militärutredning, vars innehåll delvis blev känt i torsdags, i vilken medicinsk personal klandras av samma skäl. Militärledningen frias däremot från skuld, annat än till dåligt ledarskap.
Övergreppen kom till allmänhetens kännedom i april när bilder på nakna, förnedrade fångar spreds i medier och väckte fördömanden världen över.
"Regeringsdokument visar att det amerikanska militärläkarsystemet misslyckades med att ta till vara fångarnas mänskliga rättigheter, ibland samarbetade med förhörsledare och våldsamma fångvaktare, och underlät att korrekt rapportera skador och dödsfall som orsakats av misshandel", sammanfattar Miles.
Han efterlyser en utredning kring vilken roll den medicinska personalen spelade i tortyrskandalen.

(Från TT-Reuters) Dagens Nyheter den 21 augusti 2004
 
 
 
"Tortyrlagar är inte bindande för Bush"

USA. Försvarshögkvarteret Pentagon fastslog i en rapport i fjol att president George Bush inte är bunden av några lagar som förbjuder tortyr, avslöjade Wall Street Journal på måndagen. Om han ger amerikaner i uppdrag att tortera fångar kan det därför inte bli någon rättslig påföljd.
Detta är ett av flera intressante inslag i en hemligstämplad rapport om olika förhörsmetoder som utarbetades åt försvarsminister Donald Rumsfeld av höga civila och militära jurister. Dessa rådgjorde också med andra regeringsorgan.
Utredningen gjordes sedan befälhavarna på Guantánamobasen på Kuba i slutet av 2002 hade klagat över att de inte fick så mycket information som de ville av fångarna, när de använde "konventionella" förhörsmetoder.
I rapporten redovisas amerikanska lagar och internationella fördrag som förbjuder tortyr – och hur de skulle kunna försättas ur spel av säkerhetshänsyn eller juridiska teknikaliteter, uppger Wall Street Journal. Tidningen har tagit del av ett rapportutkast daterat 6 mars 2003. Där anförs det att ingenting är viktigare än att få fram underrättelser som är livsviktiga för tusentals amerikanska medborgare. Normala inskränkningar beträffande tortyr är möjligen inte tillämpliga, heter det bland annat enligt tidningen. Kontentan av rapporten är att presidenten i egenskap av överbefälhavare har makt att godkänna nästan vilken fysisk eller psykologisk behandling som helst under förhör – inklusive tortyr. (TT-Reuters, New York)

Dagens Nyheter den 8 juni 2004
 
 
 
Försöksverksamhet på färgat folk i fjärran land    Mikael Wiehe. Malmö i maj 2004

Sven Lindqvist är en av mina absoluta favoritförfattare. Jag tror att jag har läst så gott som alla hans böcker: reseskildringarna på 50-talet, de filosofiska utflykterna på 60-talet, böckerna om Latinamerika på 70-talet. Jag har läst älskarens och den gifte mannens dagböcker från 80-talet. Jag har läst om Bänkpress och bodybuilding. Och jag har läst den bok som kom för ett par år sen som heter Nu dog du.

läs mer...

 
 
 
 


 
 
mikael wiehe | | | | | |