| | | | | |  
 
 
"Facket måste arbeta offensivt!"  

 

Nyliberalismen fortsätter dominera, både i Sverige och utomlands, och resultatet ser vi varje dag i form av nedskärningar i välfärden och finansskandaler. Det är med andra ord en dyster värld vi lever i. Artisten Mikael Wiehe, som nyligen kommit med en ny skiva, hävdar dock att det finns hopp.
Nya rörelser, underifrån, börjar göra sina röster hörda i Sverige och utomlands. Tillsammans med en offensivare fackföreningsrörelse kan man skapa en grund för en rättvisare värld.


När jag träffar Mikael Wiehe på hans arbetsplats i Malmö har han just avslutat en turné som pågått sedan februari. Från norr till söder har han rest för att lansera sin nya skiva Kärlek & Politik och samtidigt möta den allt större publik som kommer för att lyssna. Man kan med fog säga att Mikael Wiehe är populärare än någonsin och spelningarna liksom övriga engagemang duggar tätt.
Stora framgångar både i Sverige och utomlands och försäljningsframgångarna med nya plattan har inte förändrat Mikael Wiehe utan det sociala engagemanget är fortfarande en ledstjärna. Det märks både på den nya skivan och inte minst genom hans vilja att i olika sammanhang arbeta för en god sak.
Ett exempel på det är den rad gratiskonserter han ger varje år.
- Jag prioriterar då att spela för ungdomar och i vänstersammanhang. Det handlar om stödkonserter där man samlar in pengar till ett ändamål eller konserter där jag själv gärna vill vara med men där arrangörerna inte kan betala.
- Nyligen har jag spelat för Stockholms Sociala Forum. Där ville jag gärna vara med för det gav mig möjlighet att få kontakt med människor som väcker min nyfikenhet.
Wiehes samhällsengagemang har bland annat avspeglat sig i ett samarbete med fackföreningsrörelsen. År 2000, i samband med sitt 90-årsjubileum, gav Kommunalarbetareförbundet ut en skiva av och med Mikael Wiehe. I stället för att handla över disk i en skivaffär fick 60 000 medlemmar en cd direkt i brevlådan.
Jag har under åren haft kontakt med andra fackförbund men med Kommunal gav det resultat och det är jag otroligt glad för. Genom plattan nådde jag ut till en massa människor som jag kanske inte annars fått kontakt med.

Facket otroligt viktigt


Wiehe understryker att fackföreningsrörelsen är otroligt viktig som representant för Sveriges arbetande befolkning. Majoriteten av människorna saknar både pengar och makt och har därför små möjligheter att göra sin röst hörd.
Fackföreningen fungerar därför som en organisation som kan driva krav på bättre arbetsvillkor och förhindra att medlemmarna blir utnyttjade. Trots en positiva syn på fackföreningar som företeelse sticker Wiehe inte understol med sin kritik.
- Vad den fackliga rörelsen just nu håller på att bomma är de nya sociala rörelserna i Sverige och utomlands.
- Var fanns LO när det gällde motståndet mot kriget i Irak? 50 000 människor demonstrerade i Stockholm och facket var inte där. Den fackliga rörelsens agerande inför EMU-omröstningen var ju en cirkuskonst av högsta dignitet där man "balanserade på lina" för att inte ta ställning. Jag saknar den fackliga offensiven och det aktiva försvaret av arbetande människors rättigheter.
Mikael Wiehe understryker vikten av att facket tar ställning i dagens viktiga frågor
- Om människor känner att facket indirekt är allierat med den socialdemokrati som är nyliberalismens administratörer i Sverige, och att fackets uppgift är att tala om för folk att de ska ta det lugnt istället för att ta strid då tappar människor förtroendet för LO.

Ska vara militanta företrädare


Facket ska ju vara militanta företrädare för de människor som ser välfärdens demoleras, lönerna sjunka och arbetslösheten öka. Där har facket sin stora uppgift och det ansvaret tycker jag inte att man tar.
- Sedan början av 90-talet har nedskärningarna, privatiseringarna och de ständigt ökande klasskillnaderna fortsatt utan någon synbart slut. I takt med nyliberalismens segrar har många tidigare aktiva blivit desillusionerade eller helt enkelt utbrända och mer eller mindre gett upp.
Mikael Wiehe förnekar inte att det är det nyliberala budskapet som dominerar samhällsdebatten men menar att det har börjat röra på sig.
- Man kan säga att fortfarande är det den starkes rätt som gäller, från Irak till den svenska sjukvården. Nu är honnörsorden att vara vackrast, snabbast och starkast och ta för sig. Har man inte det bra får man skylla sig själv. Det budskapet lanserades i början av 80-talet när dåvarande Svenska Arbetsgivarföreningen startade sin kampanj "Satsa på dig själv". Skillnaden är att då upplevdes det som något nytt och fräscht medan det nu av många upplevs som någonting gammalt, slitet och förbrukat.
- Det finns en ny generation nu som inte ser detta att vara ekonomiskt framgångsrik på andras bekostnad som tecken på framgång.
- Så i ett längre perspektiv är jag hoppfull, jag tror att världen går framåt att det blir bättre på många sätt.
- Och förhoppningsvis också i det kortare perspektivet eftersom jag ideligen ser människor som engagerar sig för andra än sig själva och det är framför allt människor i 20-årsålder, avslutar Mikael Wiehe


Richard Jändel, Sjömannen nr 3, juni-augusti 2004
 
 
mikael wiehe | | | | | |